Ví dụ về storytelling trong bán hàng bất động sản cực hay

Ví dụ về storytelling
Ví dụ về storytelling trong bán hàng bất động sản cực hay:
Tôi đã bán được 1 giao dịch Compass One (2018), 1 giao dịch Ecoxuan (2020) có thêm được nhiều khách hàng tiềm năng và kéo kha khá traffic cho nhiều bài viết trên blog nhờ kỹ năng này.
Có thể kết quả như vậy hãy còn ít ỏi, nhưng so với việc bỏ tiền vài chục triệu ra chạy ads để có vài lead chất lượng thấp thì vẫn còn tốt chán. Nên thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua bài này.
Story Telling là việc chúng ta kể một câu chuyện có ý nghĩa tốt đẹp. Và người nghe sẽ học được bài học nào đó, có hành động nào đó sau khi nghe câu chuyện.
Nó không xa lạ gì, vì lúc còn nhỏ, chúng ta đã thường được ông bà, hay bố mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích, bắt đầu bằng cụm từ ‘ngày xửa ngày xưa’.
Cơ bản, cấu trúc của một câu chuyện sẽ gồm 3 phần: Mở đầu, Cốt truyện và Kết truyện. Cụ thể như sau:
– Mở đầu: Xây dựng nhân vật (Character)
– Cốt truyện chính: Xây dựng tình huống (Context/Background), xây dựng những khó khăn, chướng ngại vật (conflict/tension) và nhân vật sẽ phải vượt qua
– Kết truyện (Resolution): tuỳ theo ý đồ của bài viết, mà có thể có các kiểu kết truyện:
1) những bài học ý nghĩa (moral lessions learnt);
2) kết thúc có hậu (happy ending); hay
3) Kêu gọi hành động (CTA – Call to action)
Sau đây, tôi sẽ demo bằng một câu chuyện mình từng viết và có 1 giao dịch ecoxuan vào năm ngoái, và giải thích từng phần bằng chữ in nghiêng cho các bạn phân biệt.
✌️[𝙿𝚛𝚎𝚊𝚖𝚋𝚕𝚎]✌️ 𝙼𝚘̛̉ đ𝚊̂̀𝚞, 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚎̂𝚗 𝙿𝚛𝚎𝚊𝚖𝚋𝚕𝚎 (𝙽𝚑𝚊́), đ𝚎̂̉ đ𝚘̣̂𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒̀ 𝚑𝚊𝚢, 𝚑𝚘̣ 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 đ𝚘̣𝚌. 𝚃𝚘̂́𝚝 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚎𝚗𝚍 𝚐𝚒̀ đ𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚍ù𝚗𝚐 𝚗𝚘́ 𝚗𝚑𝚊́ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗.
——
Nhân dịp Pornhub, Xvideos, Xnxx bị cấm truy cập, anh em chắc buồn tay, buồn chân, buồn mắt…không có gì giải trí, Dương xin kể chuyện ngõ hầu giúp anh em bớt buồn chán.
✌️[𝙲𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛 – X𝚊̂𝚢 𝚍𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝]✌️ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚎̂𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚎̂𝚗, 𝚟𝚊̀ 𝚟𝚊̀𝚒 đ𝚊̣̆𝚌 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚌𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒, 𝚗𝚐𝚑𝚎̂̀ 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙…𝚕𝚢́ 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 đ𝚊̣̆𝚌 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚌𝚞̉𝚊 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 (𝚋𝚞𝚢𝚎𝚛’𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊).
𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚗, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚑𝚘̉𝚒 𝚝𝚎𝚊𝚖 𝚖𝚊𝚛𝚔et𝚒𝚗𝚐, đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 đ𝚊̣̆𝚌 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 đ𝚊̃ 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚖𝚞𝚊 𝚍𝚞̛̣ 𝚊́𝚗 đ𝚘́, 𝚟𝚊̀ ‘𝚌𝚊̂́𝚢’ 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗.
𝙸𝚝 𝚖𝚊𝚔𝚎𝚜 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚎!
——
Dương có ông anh họ, là anh nhưng trẻ hơn Dương 5 tuổi, cao 1m85, nặng 79kg, tướng tá mặt mũi đẹp như 1 vị thần. Dương tạm gọi là anh Hải, vì tướng ảnh cũng cỡ Từ Hải.
Tướng đã đẹp mà chơi thể thao còn rõ hay. Đá bóng sân 5 người cực kỳ lả lướt, cứ như thêu hoa dệt gấm; hết rabona chuyền chéo cánh, đến elastico hay Zidane roullete qua người như khoai. Riêng các em gái thì cứ xin chết như ngã rạ.
✌️[𝙲𝚘𝚗𝚝𝚎𝚡𝚝 – 𝚇𝚊̂𝚢 𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚋𝚘̂́𝚒 𝚌𝚊̉𝚗𝚑]✌️ 𝙱ố𝚒 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚞́𝚌 𝚖𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚜𝚎̃ 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̣𝚒 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚜𝚊𝚞 đ𝚘́. Đ𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚘̂́𝚗𝚐 𝚕𝚞́𝚌 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 đ𝚒 𝚕𝚊̀𝚖, đ𝚒 𝚌𝚑𝚘̛𝚒, đ𝚒 𝚍𝚞 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚐𝚘̛̃ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚊́𝚌, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚌𝚘̂́ 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚘́. 𝙺𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚑𝚘̣ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 đ𝚘̂́𝚒 𝚖𝚊̣̆𝚝, 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊, 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚊𝚞 đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒.
——
Cách đây 2 năm, anh ấy quen 1 bé vừa đi du học nghành Tài chính từ Úc về. Ba mẹ bé này biết nên cấm tiệt vì Hải tuy đẹp trai, có tài lẻ nhưng nhìn phong hoa tuyết nguyệt và có chút gì đó lưu manh.
Tuy vậy, 2 người vẫn lặng lẽ yêu nhau. Ba bé kia nổi nóng, đánh chửi các kiểu, nên ngày nọ, bé này xếp đồ ra thuê 1 căn hộ ở tạm, nhằm tạo áp lực cho phụ huynh và cũng để tiện hẹn hò với Hải.
✌️[𝙲𝚘𝚗𝚏𝚕𝚒𝚌𝚝 – 𝚇𝚊̂𝚢 𝚍𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗] ✌️ 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗, 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚜𝚞̛̣ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 (𝚌𝚘𝚗𝚏𝚕𝚒𝚌𝚝) 𝚗𝚊̀𝚢. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚗𝚊̀𝚘 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚎𝚖 𝚙𝚑𝚒𝚖 ‘𝙼𝚞̛𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚑𝚊̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚞́𝚌’ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚆𝚒𝚕𝚕 𝚂𝚖𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐: 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗, 𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̣𝚒 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚕𝚘̛́𝚗, 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌, 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚢́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚊́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚘̛́.
𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗, 𝚌𝚘𝚗𝚏𝚕𝚒𝚌𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚝𝚊̂̀𝚖 (𝚜𝚞𝚒𝚝) 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚖𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚡𝚊̂𝚢 𝚍𝚞̛̣𝚗𝚐. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚗𝚘́ 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚚𝚞𝚊́, 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚐𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚐𝚊̣𝚘. 𝙺𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒̣ 𝚖𝚞̀, 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚋𝚊̀𝚒 𝚑𝚊́𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚋𝚎̂𝚗 𝚌𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ đ𝚒𝚎̂́𝚌.
——-
Đầu năm rồi, Hải gặp chuyện không may. Trong 1 lần sơ suất, Hải làm mất 1 đơn hàng trị giá 500k Mỹ kim từ 1 khách hàng Đài Loan. Trong 1 phút nóng giận, sếp đuổi việc Hải, cái tội đi làm 5 6 năm rồi còn phạm những sai lầm cơ bản, khiến công ty mất tiền (conflict 1).
✌️[𝚃𝚑𝚎̂𝚖 𝚖𝚊̆́𝚖 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚖𝚞𝚘̂́𝚒] ✌️ 𝚃𝚘̂𝚒 𝚙𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚖𝚞𝚊 𝚎𝚌𝚘𝚡𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚘́, 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚑𝚊̂̀𝚞 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘̣̂ 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝟹0 – 𝟺𝟻, 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘𝚎̉, 𝚌𝚘̛̉𝚒 𝚖𝚘̛̉, 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚘̣̂𝚗𝚐. 𝙽𝚎̂𝚗 𝚌𝚑𝚘̂̃ 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚊 (𝚊𝚍𝚍) 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚌𝚑𝚞́𝚝 𝚑𝚊̀𝚒, 𝚌𝚘́ 𝚌𝚑𝚞́𝚝 𝚍𝚊̂𝚖, 𝚌𝚘́ 𝚌𝚑𝚞́𝚝 𝚋𝚞̛̣𝚊. 𝚅𝚒̀ 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚗𝚘́, 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚗𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚊̣𝚝 𝚗𝚑𝚎̃𝚘, 𝚗𝚑𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚊́𝚗.
—–
Chán đời, Hải đi uống với đám bạn giải sầu. Nhậu sương sương, trời cũng sấm chớp ý đùng đổ mưa, Hải kêu xe về căn hộ của bạn gái. Sẵn có hơi men trong người, ngoài trời lại mưa ầm ầm, sau một hồi hỏi han động viên, thì Hải và bạn gái cũng xông vào nhau, lột đồ nhau, chuẩn bị nhậu nhau…
Được 15 20p quần thảo, lăn lộn lên xuống, cào lưng cắn cổ, vã mồ hôi các kiểu, thì Hải cũng làm việc cần phải làm (khúc này mình nghe Hải kể lại thôi, chứ lúc đó mình không có mặt ở đó, tiếc quá).
Được 1 lúc, bé này la lên thất thanh, đẩy Hải ra:
– Anh ơi, anh chưa mang bao cao su!
– Chết mẹ anh rồi, hết rồi mà anh không để ý. Giờ làm sao em?
– Trời mưa gió bão bùng thế này, làm sao mà đi mua được đây anh!?
– Thôi kệ, quất tới đi em, hậu quả tính sau…
Và 2 đứa lại tiếp tục học bảng chữ cái nguyên âm a, i, u, e, …
2 tháng sau thì bé này dính bầu mà chưa kịp làm đám cưới. Ông bà thì vẫn chưa tha thứ cho con gái vì dám dọn ra khỏi nhà ở với trai. Nên dù biết con mình bầu bì, nhưng không tới thăm, chỉ gạt nước mắt gửi tiền, gửi đồ thông qua em gái con bé (conflict 2).
Hải xui tận mạng. Sau khi bị đuổi việc, vẫn chưa tìm được việc làm, sống nhờ tiền lương của bạn gái và tiền trợ cấp không chính thức của bố mẹ bạn gái. Mà tên là Hải nên suốt đời nó dính với nước, với mưa gió hay sao đó.
Lúc bạn gái sinh, trời cũng mưa tầm tã, gọi mãi mới có taxi, làm con bé sinh trên xe trên đường đến bệnh viện luôn. May mắn là mẹ tròn con vuông. Chứ mẹ tròn mà con chữ nhật là tha hồ 2 đứa và cả bố mẹ bạn gái hối hận (conflict 3).
✌️[𝚁𝚎𝚜𝚘𝚕𝚞𝚝𝚒𝚘𝚗 – 𝙶𝚒𝚊̉𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗] ✌️ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝙷𝚊̉𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚘̂́ 𝚐𝚊̆́𝚗𝚐 𝚐𝚒̀ 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗. 𝙷𝚘̛𝚒 𝚟𝚘̂ 𝚕𝚢́, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚒̣𝚙 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚙𝚑𝚞̣𝚌. 𝚅𝚒̀ 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘𝚊́ 𝚅𝙽, 𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊̀ 𝚋𝚘̂́ 𝚖𝚎̣ 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚊́𝚞, 𝚗𝚎̂𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚌𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚜𝚎̃ 𝚋𝚊𝚘 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚊 𝚝𝚑𝚞̛́, 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐.
—–
Cuối cùng, thì ông bà cũng tha thứ, và rước 2 vợ chồng cùng đứa con về ở chung để tiện chăm sóc.
✌️ [𝚃𝚠𝚒𝚜t + 𝙲𝚃𝙰- 𝚔𝚎̂𝚞 𝚐𝚘̣𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐] ✌️: 𝙺𝚑𝚞́𝚌 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚗𝚘̂́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚄𝚂𝙿 (𝚞̛𝚞 đ𝚒𝚎̂̉𝚖) 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 c𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐. 𝙲𝚘́ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 c𝚊́𝚌𝚑, 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚘̂́𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊̉ đ𝚒̣𝚗𝚑. 𝚃𝚞̛́𝚌 𝚕𝚊̀, 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚘́ 𝚝𝚑𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚛𝚞̉𝚒 𝚛𝚘 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗. 𝚅𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚘̣𝚌 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚜𝚎̃ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́ 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚄𝚂𝙿 𝚑𝚘̛𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚋𝚊̀𝚒 𝚌𝚑𝚊̀𝚘 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐.
𝙲𝚑𝚘̂̃ 𝚗𝚊̀𝚢, đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚎̃ 𝚝𝚠𝚒𝚜𝚝 𝚗𝚑𝚎̣ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚒. 𝚃𝚞̛́𝚌 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚗𝚘̂́𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀, 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚔𝚑𝚘̛𝚒 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚔𝚑𝚘𝚊́𝚢. 𝙺𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚘̣𝚌 bật ngửa , 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉.
—-
Người Pháp có câu nói rằng: Với 1 chữ ‘nếu’, người ta có thể nhét Paris vào 1 cái chai. Nhưng mình là người Việt, nên mình nói:
– Nếu bạn gái Hải sống ở Eco Xuân thì hôm mưa gió đó, chỉ cần xách cái dù đi bộ qua siêu thị Lotte Mart là có thể mua bao cao su, cả đi cả về mất chừng 20p. Khoảng thời gian đó thì máy của bạn gái vẫn còn nóng nguyên, không phải khởi động lại từ đầu.
– Nếu lúc sinh, bạn gái Hải sống ở Ecoxuan thì chỉ cần qua bệnh viện quốc tế Miền Đông trong vòng 5p, và lần này không cần đi bộ vì kêu taxi khu vực đó rất dễ và nhanh.
Tóm cái váy lại, là ở Ecoxuan thì mưa gió, bão bùng thế nào, chúng ta vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mà không cần lo lắng sẽ để lại hậu quả, tất cả tiện ích đều nằm dưới chân.
Hiện tại, bên Dương đang nhận đặt chỗ có hoàn lại dự án Ecoxuan block A. Pháp lý đã hoàn thiện 100%, không thiếu bất cứ 1 loại giấy tờ gì. Còn xây dựng thì đã tới tầng 9; đặc biệt giá bán và phương thức thanh toán cực kỳ tốt.
Trong lúc chờ đợi các website trên có cách vào lại, các anh chị xem thêm về dự án căn hộ Eco Xuân tại link ở phần comment nhé anh chị. Hoặc gọi Dương 0903 xxx xxx để được tư vấn.
Cảm ơn anh chị.
Hy vọng ví dụ về storytelling qua bài viết này sẽ hữu ích với bạn trong việc bán hàng.
Bạn quan tâm đến kinh doanh, đầu tư làm giàu? Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang bí quyết làm giàu MONEY SUCCESS MASTERY gồm đầy đủ 4 bộ cẩm nang làm giàu theo lời khuyên của người cha giàu, đó là: kinh doanh, bán hàng, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Tìm hiểu chi tiết tại link: https://www.biquyetlamgiau.com

CHÚ Ý! Ở ĐÂY CÓ CẨM NANG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, BẤT ĐỘNG SẢN, KINH DOANH, BÁN HÀNG

ĐANG CÓ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI MUA TRỌN BỘ MONEY SUCCESS MASTERY GIÚP BẠN TIẾT KIỆM HƠN 200 TRIỆU VÀ 10 NĂM TỔNG HỢP

bí quyết làm giàu
CLICK TÌM HIỂU NGAY BỘ CẨM NANG BÍ QUYẾT LÀM GIÀU MONEY SUCCESS MASTERY !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đã mua